סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו

חדשות מקרקעין עוד
היטל השבחה - הדרך תקבע את התוצאה - מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד יפעת בן אריה | 16/12/2018

חוק התכנון והבנייה כיתר החוקים האחרים, עובר שינויים ותיקונים מפעם לפעם, כאשר אחד התיקונים המהותיים שנערך הינו תיקון 84 שנכנס לתוקפו עוד במאי 2009, במסגרתו נערכו שינויים מרחיקי לכת, בין היתר בסדרי הדין, לרבות נוהל ערעור בדרישות תשלום היטל השבחה לפי התוספת השלישית וניתן לומר, כי יישומו כמעט עשור אחרי, מעורר תהיות לגבי ניהול ההליכים הכדאי בגין שומת היטל השבחה, ובכך עוסק מאמר זה


תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה - הפער בין רפורמת תוכן ורפורמה דיגיטלית שלא לגמרי מסתדרות ביניהן, מאת ד"ר חוה ארליך | 16/12/2018

מאמר זה מנתח את הרפורמה בחוק ובתקנות עם דגש על השינויים הקשורים להוצאת היתרי בנייה, מציג סוגיות העולות מהטמעת עבודה דיגיטלית ומקוונת במגזר ציבורי, ומנתח את נקודות התורפה הבלתי פתורות בשילוב בין שתי הרפורמות, אשר לדעת כותבת מאמר זה מהוות את הסיבה העיקרית לכך שהטמעת התהליך של העבודה המקוונת בוועדות המקומיות, קשה ומסובכת ועד כה נוחלת הצלחה חלקית בלבד


היטלי השבחה ביישוב החקלאי בעקבות החלטות מועצת מקרקעי ישראל: 1524, 1553, 1554, מאת ד"ר בועז ברזילי, שמאי מקרקעין | 16/12/2018

בשינויים התכופים בהחלטותיה, ובכישלון בתכנון ארוך הטווח, מזמינה הרשות לחצים חוזרים של מערכות דוחפות עם צרכי תכנון מתחדשים. שוב ושוב מוצאת עצמה הרשות מנסה להתאים את החלטותיה למציאות משתנה במקום להתוות מדיניות ראויה וברורה ארוכת טווח הנשענת על אדנים יציבים.

למאמר


מאשדוד לחיפה: הארכת מועדים בדיני ארנונה, מאת עו"ד ורו"ח ארז בוקאי | 16/12/2018

אף כי נראה במבט ראשון כי קיימת א-סימטריה במדיניות הארכת מועדים בין הלכת מכשירי תנועה לבין הלכת ויקטור עבוד, מדיניות הנוטה לכאורה לרעת הרשות המקומית ולטובת הנישומים, בפועל אופן יישום הלכות אלו על ידי ועדות הערר ובתי המשפט המנהליים מצמצם את אותה א-סימטריה. ועדות הערר ובתי המשפט לעניינים מנהליים נוטים שלא להאריך לטובת הנישומים מועדים להגשת השגה וערר באופן תדיר ומשכך, לעת עתה הם "עומדים בפרץ". לעניין הפעלת הסנקציה הקבועה בסעיף 4 לחוק הערר העומדת לחובת הרשות המקומית, ועדות הערר ובתי המשפט לעניינים מנהליים מפעילים...


תכנית הרבעים בתל אביב הדרך העוקפת לגביית היטל השבחה בגין תמ"א 38 מאת דליה עסיס, שמאית מקרקעין ומתכננת ערים | 16/12/2018

תכניות רובע 3 ורובע 4 אשר אושרו לאחרונה במרחב התכנון של תל אביב (להלן: "תכנית הרבעים") הציפו שוב את הדיון בסוגיית הפטור מהיטל השבחה לזכויות מכוח תמ"א 38. עיריית תל אביב החליטה שזכויות מכוח תכנית הרבעים, הגם שניתן היה לנצל אותם במסגרת תמ"א 38, חייבות בהיטל השבחה וזאת כאשר מדובר במימוש בהליך של מכר זכויות להבדיל מהליך של קבלת היתר בנייה. מאמר זה מנסה להוכיח כי מדובר למעשה בדרך עוקפת לגביית היטל השבחה בגין זכויות מכוח תמ"א 38, זכויות אשר נקבע לגביהן כי הן פטורות מהיטל השבחה. פטור זה נקבע הן בחקיקה...


צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשע"ט-2018  | 12/12/2018

לקובץ התקנות


תזכיר תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב) (תיקון), התשע"ט-2018  | 12/12/2018

לתזכיר החוק


ע"א 8096/18 - יוסף דניאלי נגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב ואח' | 11/12/2018

להחלטה


צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להקמת מיתקני מערכת ההתרעה הארצית מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018  | 11/12/2018

לקובץ התקנות


תקנות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הנחה בארנונה), התשע"ט-2018  | 11/12/2018

לקובץ התקנות


תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשע"ט-2018  | 11/12/2018

לקובץ התקנות


צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחם לפינוי ובינוי במסלול רשויות מקומיות) (הוראת שעה), התשע"ט-2018  | 11/12/2018

לקובץ התקנות


הקלות בירוקרטיות ברישום עסקאות מכר או חכירה | 05/12/2018

לחוזר רשות המסים


נדלן היום
אקסטל קיבלה מימון לבניית פרויקט בהיקף של 135 מיליון דולר | 17/12/2018
קרן ההלוואה תשולם מתוך תקבולי הפרויקט, כאשר בדצמבר 2021 תשולם כל יתרת ההלוואה, עם אופציה להארכת מועד הפירעון בשנה
אשטרום נכסים והראל ביטוח מוכרות נכס בגרמניה בתמורה לכ-162 מיליון שקל  | 16/12/2018
הנכס הוא בניין משרדים בעיר הנובר. אשטרום תרשום בדוחותיה הכספיים רווח בסך של כ-18.8 מיליון שקל לאחר העסקה
 
טבע שוכרת מויתניה בניין ברמת החיל תמורת 26.7 מיליון שקל בשנה | 16/12/2018

החברות חתמו על הסכם שכירות ל"מגדל ויתניה רמת החיל" לכ-12 וחצי שנים עם אופציות להארכה עד לכ-25 שנה. הכניסה מתוכננת ליוני 2020