בנק ישראל מפרסם כעת את נתון היקף המשכנתאות לחודש ספטמבר, נתון שופך אור נוסף על מצב שוק הדיור