חברת האנרגיה דיווחה על צמיחה של 3.7% בהכנסות וירידה בשולי הרווחיות; המניה נסחרת במכפיל 10.6 על הרווח - תשואת דיבידנד של 6.6%