סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו
הדרכה פנים ארגונית הדרכה
עורכי הדין של "כל עובד" אצלך בארגון אחד על אחד
להדרכות


חדשות מקרקעין עוד
בג"צ 3827/18 - רפיק חסין נגד משרד האוצר- היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה ואח' | 13/06/2018

עניינה של העתירה בבקשת העותר לבטל את צו ההריסה המינהלי שהוצא נגד מבנה המגורים של משפחתו בחלקת המקרקעין בירושלים.
לפסק הדין


ע"א 1634/15 - ששון לוי נגד רשות מקרקעי ישראל  | 13/06/2018

לפסק הדין


עידן חדש או תהפוכה נוספת בהחלטות הרשות בעניין המבנה הקנייני של היישוב החקלאי? | 13/06/2018

ביום 28.3.2018 הודיעה רשות מקרקעי ישראל כי החל מיום 10.4.2018 יופעלו במלואן החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1523 ו-1528 שמטרתן לעגן את זכויות החוכרים ביישובים חקלאיים בחלקת המגורים באמצעות חוזה חכירה לדורות. על-פי החלטות אלו, חוכר אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט בהן, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה. לגבי מי שלא יצטרף להסדר, ימשיכו לחול הכללים הקבועים ברשות. עוד דנות ההחלטות בפיצול נחלות, שיוך מגרשים, מכירתם, השכרת מבנים וכד'. האם מהוות החלטות...


מעמדן של הוצאות פיתוח בקביעת שווי המכירה | 07/06/2018

לצורך חישוב מס השבח ומס הרכישה במכירת זכות במקרקעין עליה חל חוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963, יש לקבוע מהו "שווי המכירה". בדרך כלל משימה זו הינה משימה פשוטה הואיל והתמורה החוזית הנקובה בהסכם מהווה את שווי המכירה. אולם ישנם מקרים בהם ההסכם כולל לצד מכירת הזכויות במקרקעין, גם מכירה של זכויות נוספות. השאלה המתעוררת במקרים אלה היא היאך יש לקבוע את שווי המכירה. האם לצורך קביעת שווי המכירה יש לכלול את מלוא התמורה הנקובה בהסכם או שיש לחלץ מן ההסכם את התמורה המתייחסת לשווי הזכות במקרקעין בלבד, ולפיכך סכומים ששולמו...


הסכם שיתוף שלא נרשם | 13/06/2018

סעיף 29(א) לחוק המקרקעין קובע, כי ניתן לרשום הסכם שיתוף במרשם המקרקעין ובכך ליתן תוקף להסכם שיתוף שנרשם גם כלפי צדדים שלישיים שלא היו צד לו, אולם, אם הסכם השיתוף לא נרשם, הרי שאין לו תוקף קנייני כלפי צדדים שלישיים. מה יהיה הדין אם צד ג' האמור יכול היה לברר אם נעשה הסכם שיתוף אך הוא התרשל ולא עשה כן. האם תאבד זכותו? לכאורה, המחוקק הרשה לו להסתמך על המרשם ולא הטיל עליו חובות בדיקה מעבר לבחינת המרשם. לפני שניתן פסק הדין בעניין גנז התשובה האינסטינקטיבית הייתה מן הסתם כי הסכם שיתוף שלא נרשם אינו מחייב צד ג' שקנה את המקרקעין...


שטחים פרטיים פתוחים בערים - תמונת מצב | 13/06/2018

מטרת מאמר זה היא לגבש תמונת מצב עדכנית באשר למדיניות התכנונית המוחלת על שטחי השפ"פ בערי ישראל. זאת, תוך דגימה של מספר ערים בסדר גודל בינוני. עוד מבקשים כותבי המאמר לבדוק כיצד המדיניות התכנונית לייעוד שטח זה באה לכדי ביטוי בתב"עות העירוניות התקפות, בהן יש שטח המוגדר כשפ"פ. השאלה המרכזית הינה - מהי המדיניות המוחלת ברמה התב"עית על שטחים בייעוד שפ"פ בערים בינוניות בישראל? המענה על שאלה זו עשוי לסייע ליצור תמונה שלמה של המגמות בפיתוח שפ"פים בערים. בפרט, הניתוח עשוי לחשוף אם מוחלות על שטח...


דמי כניסה לפארקים ציבוריים בישראל: מקרה של חוסר צדק סביבתי | 13/06/2018

מטרת מאמר זה היא לבחון את נושא גביית דמי הכניסה לפארקים ציבוריים (כולל המגמות והשינויים שנעשו בחקיקה ובפסיקה בנושא זה) כמקרה מבחן של חוסר צדק סביבתי. בהתחלה נציג את משמעות המושג "צדק סביבתי", את היוולדו והתפתחותו, את ההיבטים וההגדרות השונות שלו, כולל משמעותו בהקשר הישראלי. לאחר מכן, נציג וננתח את נושא גביית דמי הכניסה לפארקים ציבוריים בישראל - על היבטיו השונים - כמקרה של חוסר צדק סביבתי.


עש"א 51634-02-18 - עומר אלבז השקעות בע"מ נגד נציגות הבית המשותף בבית עומר  | 12/06/2018

לפסק הדין


רעפ 1098/18 - עו"ד יוסף רפפורט ואח' נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה דרום השרון | 12/06/2018

להחלטה


ע"א 518/16 - יונס עבדאללה ואח' נגד האפוטרופוס לנכסי נפקדים ואח' | 12/06/2018

לפסק הדין


נדלן היום
דירת 3 חדרים ליד שוק הפשפשים נמכרה ביותר מ-3 מיליון שקל | 15/06/2018

נתוני המגמה מצביעים על המשך ירידה בביקוש לדירות חדשות; בתל אביב נרשמה עלייה של כ-9%; Bizportal עם עסקאות הנדל"ן הבולטות בשבוע החולף

הלמ"ס: ירידה של 19.2% במספר הדירות החדשות שנמכרו בשנה האחרונה | 14/06/2018
הכמות המבוקשת של דירות חדשות נמצאת במגמת ירידה של 1.3% בממוצע לחודש, אשר נמשכת מאז אפריל 2016
אזורים מנפיקה את קרן LIVING לציבור במטרה לגייס 75 מיליון שקל | 14/06/2018
מניות בשווי 208 מיליון שקל יוקצו לאזורים אשר תהיה בעלת השליטה והאחראית לניהולה של הקרן בשלביה הראשונים
אקסטל: הסכמי מימון מחדש בהיקף כ-265 מיליון דולר | 14/06/2018
כתוצאה לרשות החברה מזומנים חופשיים בסך של יותר מ-150 מיליון דולר; האג"ח עולות עד 1.4%