הדיירים ברחוב רקנאטי בצפון ת"א סירבו לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי; החברה תדרוש לקיים את ההסכם או לשלם פיצוי