סגור
שלום רב,
אנו מבקשים להזכירך כי המנוי שלך על מערכת מקרקעין עומד להסתיים בתאריך  ( נותרו  ימים)
לידיעתך, עם קבלת אישורך לחידוש ההתקשרות, המערכת תמשיך להיות זמינה עבורך גם לאחר מועד התפוגה שצוין לעיל.

להלן מספר אפשרויות לחידוש המנוי :
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי תוקפו של המנוי שלך על המערכת הסתיים.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך
להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות:
1) נא שלחו אלי בדוא"ל הזמנה לאישור. הקש כאן
2) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
3) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי המנוי שלך על המערכת הוקפא היות וטרם הוסדר התשלום.
בכדי להמשיך וליהנות מהשירותים המגוונים של המערכת אנו מזמינים אותך להיעזר באחת מהאפשרויות הבאות להשלמת הליך התשלום:
1) מעונין שנחזור אליך טלפונית? - הקש כאן תוך ציון שעת התקשרות המועדפת עליך.
2) פנה ישירות למנהל הלקוח שלך בטל' 1-800-800-166 שלוחה 870 בין השעות 09:00 - 17:30
שלום רב,
אנו מבקשים להודיעך כי רשיון רכיב המורפולוגיה שברשותך עומד לפוג.
לפרטים נוספים פנה אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
לקבלת קוד גישה, הינך מוזמן להתקשר אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון : 03-5680885
שלום רב,
כל הרשאות ההתחברות נוצלו
הדרכה פנים ארגונית הדרכה
עורכי הדין של "כל עובד" אצלך בארגון אחד על אחד
להדרכות


חדשות מקרקעין עוד
תקנות התכנון והבנייה (כללים בדבר עיסוק מותר של שמאים מכריעים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017  | 24/05/2017

לתקנות


החלטת מיסוי: 5586/17 - תחולת פרק חמישי 4 לחוק על התקשרות מסוג מכר חלקי (עסקת קומבינציה) - החלטת מיסוי בהסכם | 24/05/2017

להחלטה


החלטת מיסוי: 8293/17 - החלפת דירות בעסקאות תמ"א 38/2 - החלטת מיסוי בהסכם | 24/05/2017

להחלטה


ה"פ 38277-09-16 - מנדלשטם מנור נגד מפקח על רישום מקרקעין תל אביב | 21/05/2017

לפסק הדין


רע"פ 3916/17 - ראפע מחמוד נגד ועדה מקומית לתכנון ובנייה- שפלת הגליל | 21/05/2017

להחלטה


ע"א 45/15 - חלימה נבולסי נגד נביל נבולסי | 21/05/2017

לפסק הדין


החלטת מיסוי: 3947/17 - מנהלות עירוניות לייצוג דיירים בפרויקטים להתחדשות עירונית - החלטת מיסוי בהסכם | 16/05/2017

להחלטה


התחדשות עירונית – מן הכוח אל הפועל, חסמים ופתרונות בתחום ההתחדשות העירונית בישראל , מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד דניאל גלעדי  | 15/05/2017

במשך מאות בשנים מרכזי ערים היו מילה נרדפת למוקדי תרבות, מסחר, פנאי ומגורים והיוו אבן שואבת ליוצאים ונכנסים את גבולות הערים. לאחר מלחמת העולם השנייה החל תהליך "פרבור", תחילה בארצות הברית ולאחר מכן באירופה, אשר במסגרתו החלה אוכלוסייה אמידה להגר אל אזורים סמוכים לערים - אל המרחב הכפרי - במטרה לשפר את איכות חייה. המגמה העולמית לא פסחה על ישראל, ועליה נוספה מדיניות תכנון אשר עודדה פרבור - הקמת יישובים והתחלות בנייה של ערים חדשות בקרקעות פנויות - שאופיינה בתכנון מפוזר ומוטה רכב פרטי, דבר שהקשה על צמיחתם של יישובים...


תמ"א 38 כמלכודת חברתית - "גם לי גם לך לא יהיה" תמורה אחידה מול תמורה דיפרנציאלית בפרויקטים במסגרת התחדשות עירונית, מאת עו"ד אברהם ללום ועו"ד ברק פרי  | 15/05/2017

אחד מהעקרונות המרכזיים במימוש פרויקטים של תמ"א 38, הינו מתן תמורה שוויונית לכל בעלי הזכויות במקרקעין. אין התמ"א מבחינה בין בעל זכויות אשר שטח דירתו 100 מ"ר לבין בעל זכויות אשר שטח דירתו הינו 70 מ"ר. ודוק, כאשר מדובר בשטח בו התמ"א מאפשרת להגדיל את שטח הדירות הקיימות של בעלי הזכויות במקרקעין, התמ"א מעניקה זכויות בהתאם למספר היחידות הבנויות במקרקעין, ומעניקה לכל דירה (באין הבחנה בשטח הדירה כאמור) זכות שווה להגדלת שטח הדירה (כ-25 מ"ר במצטבר, שטח עיקרי וממ"ד). יחד עם זאת, יש לזכור כי...


היטלי השבחה בעסקות קומבינציה, מאת עו"ד מיכל גלקין גולן  | 15/05/2017

עסקות קומבינציה, מעצם הגדרתן, הן עסקאות מורכבות בעלות סיכונים אינהרנטיים. כך, גם בקומבינציה "פשוטה", שבה יש צורך בהליכי רישוי תואמי תכנית בלבד, קיימת חשיפה לסיכונים, כגון: היעדר הצלחה למכור את דירות הקבלן במחיר שנחזה ושימש בסיס לקביעת שיעור הקומבינציה, פשיטת רגל של הקבלן (לאחר מכירת דירות לקונים ורישום הערות אזהרה לטובתם) ועוד. קל וחומר, מקום שבו ההיתר המחויב תלוי בשיקול דעתם של מוסדות התכנון, החל בבקשת הקלה פשוטה וכלה בהקלות ובתוספות על פי דינים מרחיבים דוגמת תמ"א 38 על שינוייה. במאמר זה ננסה לבחון את...


הדרך הנכונה להיפטר מהפטור הרהורים בדבר מדיניות הפטור מהיטל השבחה לדירת מגורים, מאת שושי שרביט שפירא משפטנית ושמאית מקרקעין  | 15/05/2017

המאמר יתמקד באחד מתוך שנים עשר הפטורים הקיימים בהיטל השבחה, הקבוע בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965. פטור זה הינו החשוב והנפוץ מקרב הפטורים, ומטרתו הפחתת המס בעת הרחבת או מכירת דירה עד 140 מ"ר. במאמר, נבחן מהי המדיניות הכלכלית שעמדה בבסיס הענקת הפטור והאם מגמת הצמצום תואמת למדיניות זו. הפרשנויות השונות לפטור, לדעת כותבת המאמר, מחייבות התערבות של המחוקק בקביעת המדיניות הרצויה במתן הפטור ועל כן מציגה את עיקרי הרפורמה שהוצעה בשנת 2010 בחוק התכנון והבנייה לעניין זה, ובוחנת האם הצעת הרפורמה...